සමාගමේ වාසිය

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

අපි ගැන

 • TC යනු ජංගම දුරකථන සඳහා LCD&OLED සංදර්ශක තිරය R&D, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය පිළිබඳ විශේෂිත වූ වෘත්තීය තාක්ෂණ ව්‍යවසායකි.එය දැනට චීනයේ ජංගම දුරකථන උපාංග වෙළඳපොලේ දර්ශන තිරයේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකකි.

සහතිකය

 • srefg (1)
 • srefg (2)
 • srehfg1
 • srehfg2
 • srehfg3
 • srehfg4
 • srehfg5
 • srehfg6
 • srehfg7
 • srehfg8